Detail VIP poptávky


Zemní práce a základovou desku RD (Po zadání)

Číslo poptávky:44805
Založeno:10.09.2019 05:54
Platnost do:05.10.2019 00:00 (Po zadání)
Detail poptávky:NADPIS: např. rekonstrukce, zboží, poptávám, nemovitost atd
Zemní práce a základovou desku RD

POPIS: např. popis zakázky, zboží, materiálu apod..
-------------------
POPTÁVKA:
Poptávám stavební práce
- poptávám zhotovení základové desky
- po zaměření stavby rodinného domu nutno nejdříve provést skrývku ornice
- v tl. 200 - 250 mm, která se uloží na vlastním pozemku pro pozdější využití terénních a sadových úprav
- výkopové práce se provedou strojní technikou
- terén v místě stavby rovný a mírně svažitý, nebude nutno jej zvlášť upravovat, pouze v místě terasy se provede mírný násyp
- tyto jsou navrženy z železového betonu tř.C 16/20 (B20) a to základové pásy a žel. betonová monolitická deska tl. 150 mm s výztuží (2x kari sítě 6/100/100)
- pod komínové těleso se provede žel. betonová patka s výztuží
- základová spára je počítána na výpočtovou únosnost Rdt = 100 kPa
- stavbu není nutno zabezpečovat proti účinkům poddolování
- stavbu nutno zabezpečit proti výskytu radonu v půdě, a to položením lepenky Bitagit AL + V60 Mineral Radon a penetrační nátěr na základovou desku
- pod podkladní deskou se provede podkladní vrstva dusaného štěrku a strusky
- kolem stavby nutno provést drenáž o průměru 100 mm svedenou do trativodu
- Rychvald
- říjen 2019REKLAMA:
-------------------
VYUŽIJTE PRIMA POPTÁVKU
Na ABC zakázky náš obchodník jedná za vás a předjednává realizace zakázek podle požadavku a vašich kritérií. Získá tak aktuální informace případně předjedná schůzku.

Služba PRIMA POPTÁVKA je k dispozici jen pro VIP klienty.
-------------------

Kontakt

Nejste přihlášen /přihlášení zde/ nebo registrován /registrace zde/