ABC report | ABC zakázky

ABC report podnikatelský občasník

ABC report je podnikatelský občasník přinášející aktuality a podnikatelskou politiku ve zprávách z ČR a EU

2020-07-24
ABC Report | ABC report | admin

Termín se blíží. Pozor na 5 chyb, které OSVČ dělají u přehledů zdravotka
Problémy pořád způsobuje minimální vyměřovací základ či platba nových záloh. Nepodají přehled Stále se stává, že OSVČ, které neměly za povinnost podat daňové přiznání, se domnívají, že nemusí ani řešit přehledy. To je však mýlka. Přehled pro zdravotní pojišťovnu (a také ČSSZ) musí podat každý podnikatel, který alespoň po část kalendářního roku vykonával samostatnou výdělečnou činnost. I OSVČ s nulovými příjmy tak musí přehled odevzdat. Přehled se v takovém případě vyplní a odevzdá jako tzv. “nulový”, příjmy i výdaje se vyplní jako nulové.

2020-06-04
ABC Report | ABC report | admin

Chybí nám tady hlava
V naší republice chybí alternativa ke stávající hnutí ANO. Od začátku existence tohoto hnutí se postupně odhalují korupční skandály nejen předsedy Babiše, ale i dalších vrcholných představitelů. Hnutí, které se stále prezentuje jako protikorupční tak generují několikanásobně vyšší korupci než dosud všechny existujicí strany v ČR dohromady. Nové hlavě by mělo stačit nabídnout boj s korupcí na všech úrovních státu a vyřešení zadluženosti národa (více jak 1 mil. voličů) a pomoc podnikatelům. Hlavně ty sliby začít hned plnit a ne slibovat jak nyní od r. 2013 stále slyšíme pořád dokola a nic.

2020-05-04
ABC Report | ABC report | admin

Nespravedlnost, lži a chamtivost
Je těžké dovolávat se právního vědomí u někoho, kdo právo spíše využívá, zneužívá a obchází a nectí pravidla hry. Jeho počínání je sobeckým mocenským kalkulem, který nemá daleko k právnímu nihilismu. Jeho vztah k právu je vždy výlučně účelový a o dobrých mravech nemůže být ani řeči. To je kategorie, kterou nezná a k životu nepotřebuje. On se občas dokáže jako chameleon proměnit, cítí-li po nějaké své proměně poptávku, ale jeho grunt zůstává stále stejný. Všichni ostatní jsou pro něj jen jistým druhem spotřebního zboží s omezenou trvanlivostí. Prochází mu toho hodně, on moc dobře ví, koho oslovuje. Část společnosti má u nás bohužel velmi nízkou hladinu občanské i právní gramotnosti. To jsou ti zásadní konzumenti jeho konání. Ozvat se proti nespravedlnosti, lži a chamtivosti není jen naše právo, měla by to být i naše občanská přirozenost, projev svobodné nezávislé vůle. Platit by to mělo v kterékoliv době, tu dnešní zcela mimořádnou nevyjímaje.

2020-04-21
ABC Report | ABC report | admin

Podléhá kompenzační bonus pro OSVČ exekuci?
Finanční správa začala vyplácet osobám samostatně výdělečně činným kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 ve výši až 25 000 Kč, v souvislosti s krizovými opatřeními. Dalších až 19 tisíc pro OSVČ, které budou ještě omezeny i v květnu a červnu Mezi OSVČ se často objevuje otázka, zda kompenzační bonus podléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci. Finanční správa upozorňuje, že tomu tak není. "Kompenzační bonus určený osobám samostatně výdělečně činným nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci," ujišťuje finanční správa. Kontaktujte banku Pokud žadatel vyplnil v žádosti o kompenzační bonus číslo svého bankovního účtu, které je aktuálně zatížené výkonem rozhodnutí, nebo exekucí, měl by s odkazem na exekuční nepostižitelnost kompenzačního bonusu požádat svoji banku o jeho vyplacení. Žádost o 25 000 Kč pro OSVČ (koronavirus) formát PDF https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=aTdcE0ChmEKxmchPD2hPaZIu&nov=1

2020-04-20
ABC Report | ABC report | admin

Bonus pro OSVČ, 25 000 Kč
Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Zákon byl ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků: Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně). Vykonávaná činnost je činností hlavní, vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání) OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti) Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Kontaktní formulář
Typ dotazu:

Telefon*:

Email:

Zpráva*:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů


Bohužel se ani nám nevyhne zdražení služby pro VIP klienty od 1.1.2023 na 2.990 Kč/1 rok registrace.
Můžete však využít a do konce roku 2022 se registrovat jako VIP klient za původní cenu 1.990,- Kč 1/rok!!!

Platební údaje pro VIP klienta:
FIO Bank, a.s.
částka: 1.990,- Kč/1 rok, do konce roku 2022 ...  od 1.1.2023 bude cena, 2.990,- Kč/1 rok služby pro VIP klienta.
č.ú.: 230 172 3148/2010
v.s.: IČ dodavatele
s.s.: 2022

ABC jobs.cz

Provozovna PRAHA: Nádražní ul, 150 00, Praha 5, Smíchov
Costa Team s.r.o., IČ: 24268208, Most, Josefa Hory 1199
Zákaznická linka non - stop zdarma, sami zavoláme zpět
Tel: +420 704 510 345
E-mail: info@abczakazky.cz

chat ABC jobs